Zasebnost

Zelo smo veseli, da ste pokazali zanimanje za naše podjetje. Varstvo podatkov je za upravljanje družbe VITO AG še posebej pomembna prednostna naloga. Uporaba spletnih strani družbe VITO AG je mogoča brez navedbe osebnih podatkov; če pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi uporabljati posebne storitve podjetja prek našega spletnega mesta, bi lahko obdelava osebnih podatkov postala nujna. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in ni zakonske podlage za tako obdelavo, običajno pridobimo privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora biti vedno v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu z državo, posebni predpisi o varstvu podatkov, ki veljajo za VITO AG. Naše podjetje želi s to izjavo o varstvu podatkov obvestiti širšo javnost o naravi, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, s to izjavo o varstvu podatkov obveščeni o pravicah, do katerih so upravičeni.

Kot upravljavec je VITO AG izvedel številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev najbolj popolne zaščite osebnih podatkov, ki se obdelujejo na tej spletni strani. Vendar pa imajo lahko internetni prenosu podatkov načeloma varnostne vrzeli, zato absolutna zaščita morda ni zagotovljena. Iz tega razloga lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, osebne podatke prenese na nas z alternativnimi sredstvi, npr. Po telefonu.

1. Opredelitve

Izjava o varstvu podatkov družbe VITO AG temelji na pogojih, ki jih uporablja evropski zakonodajalec za sprejetje Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti čitljiva in razumljiva tako za širšo javnost kot tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, želimo najprej razložiti uporabljeno terminologijo.

V tej deklaraciji o varstvu podatkov med drugim uporabljamo naslednje izraze:

 • a) Osebni podatki

  Osebni podatki pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na identificirano ali določljivo fizično osebo (" posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki "). Fizična oseba, ki jo je mogoče prepoznati, je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti glede na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, značilnih za fizične, fiziološke oz. genska, mentalna, ekonomska, kulturna ali družbena identiteta te fizične osebe.

 • b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

  posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsaka ali fizična oseba, katerih osebne podatke obdeluje upravljavec, ki je odgovoren za obdelavo.

 • c) Obdelava

  Obdelava je vsaka operacija ali niz operacij, ki se izvajajo osebno podatkov ali nabora osebnih podatkov, ne glede na to, ali z avtomatskimi sredstvi, kot so zbiranje, snemanje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, posvetovanje, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanje ali kako drugače dostopnost, uskladitev ali kombinacija , omejitev, izbris ali uničenje.

 • d) Omejitev obdelave

  Omejevanje obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove obdelave v prihodnosti.

 • e) Profiliranje

  Profiliranje pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za oceno nekaterih osebnih vidikov, povezanih z naravnim oseba, zlasti za analizo ali napovedovanje vidikov, ki zadevajo uspešnost te fizične osebe pri delu, gospodarske razmere, zdravje, osebne želje, interese, zanesljivost, vedenje, lokacijo ali gibanja.

 • f) Psevdonimizacija

  Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, uporaba dodatnih informacij, če se takšne dodatne informacije hranijo ločeno in zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotovitev, da se osebni podatki ne pripišejo določeni ali določljivi fizični osebi.

 • g) Upravljavec ali upravljavec, odgovoren za obdelavo

  Upravljavec ali upravljavec, odgovoren za obdelavo, je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali druga organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva za obdelavo osebnih podatkov; kadar namene in načine obdelave določa pravo Unije ali zakonodaja držav članic, lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo pravo Unije ali zakonodaja držav članic.

 • h) Obdelovalec

  Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

 • i) Prejemnik

  Prejemnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, kateremu so osebni podatki razkriti, ali tretja oseba ali ne. Vendar se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posebne preiskave v skladu z zakonodajo Unije ali državami članicami, ne štejejo za prejemnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov mora biti v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov v skladu z nameni obdelave.

 • j) Tretja oseba

  Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali organ, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pod neposrednim pooblastilom upravljavca ali obdelovalca pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

 • k) Soglasje

  Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsako prostovoljno dano, posebno, informirano in nedvoumno navajanje želja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim si želi z izjavo ali z jasnim pritrdilnim dejanjem pomeni strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj ali njo.

2. Ime in naslov upravljavca

Upravljavec za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), drugih zakonov o varstvu podatkov, ki se uporabljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih določb v zvezi z varstvom podatkov je:

VITO AG

Eltastraße 6

78532 Tuttlingen

Nemčija

Telefon: 07461962890

E-pošta: privacy@vito.ag

Spletna stran: vito.ag

3. Ime in naslov uradne osebe za varstvo podatkov

Pooblaščenec za varstvo podatkov upravljavca je:

Frau Ivona Schmidt

VITO AG

Eltastraße 6

78532 Tuttlingen

Nemčija

Telefon: 07461962890

E-pošta: privacy@vito.ag

Spletno mesto: vito.ag

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko kadar koli neposredno obrne na našega uradnika za varstvo podatkov glede vseh vprašanj in predlogov v zvezi z varstvom podatkov.

4. Piškotki

Na spletnih straneh VITO AG se uporabljajo piškotki. Piškotki so besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniškem sistemu prek internetnega brskalnika.

Veliko spletnih mest in strežnikov uporablja piškotke. Številni piškotki vsebujejo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavljen je iz znakovnega niza, s pomočjo katerega lahko internetne strani in strežniki dodelimo določenemu internetnemu brskalniku, v katerem je bil piškotek shranjen. To omogoča obiskanim spletnim mestom in strežnikom, da razlikujejo posameznega brskalnika teme dats od drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Določen internetni brskalnik je mogoče prepoznati in prepoznati z edinstveno identifikacijsko številko piškotka.

VITO AG lahko s pomočjo piškotkov uporabnikom tega spletnega mesta zagotovi uporabnikom prijaznejše storitve, brez katerih ne bi bilo mogoče nastavitev piškotkov.

S pomočjo piškotka se lahko informacije in ponudbe na našem spletnem mestu optimizirajo glede na uporabnika. Piškotki nam omogočajo, kot že omenjeno, prepoznavanje uporabnikov naše spletne strani. Namen tega priznanja je uporabnikom olajšati uporabo naše spletne strani. Uporabniku spletnega mesta, ki uporablja piškotke, npr. Ni treba vnašati podatkov o dostopu vsakič, ko je do njega dostopen, ker to prevzame spletno mesto, piškotek pa je tako shranjen v računalnikovem sistemu uporabnika. Drug primer je piškotek nakupovalnega vozička v spletni trgovini. Spletna trgovina si zapomni članke, ki jih je stranka namestila v virtualno nakupovalno košarico prek piškotka.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek našega spletnega mesta s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega internetnega brskalnika in s tem lahko trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega je že nastavljene piškotke mogoče kadar koli izbrisati prek internetnega brskalnika ali drugih programskih programov. To je mogoče v vseh priljubljenih internetnih brskalnikih. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, onemogoči nastavitev piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, niso vse funkcije našega spletnega mesta v celoti uporabne.

5. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Spletno mesto družbe VITO AG zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali samodejni sistem pokliče spletno mesto. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v datotekah dnevnikov strežnika. Zbrani so lahko (1) uporabljene vrste brskalnika in različice, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja sistem dostopa, (3) spletna stran, s katere sistem dostopa do našega spletnega mesta (tako imenovani referenci), (4) pod - spletna mesta, (5) datum in čas dostopa do spletnega mesta, (6) naslov internetnega protokola (IP naslov), (7) ponudnik internetnih storitev dostopa do sistema in (8) vsi drugi podobni podatki in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij VITO AG glede posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne sklepa. Namesto tega so ti podatki potrebni za (1) pravilno posredovanje vsebine naše spletne strani, (2) optimizacijo vsebine našega spletnega mesta in njegovega oglaševanja, (3) zagotavljanje dolgoročne sposobnosti naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije spletnih strani in (4) organom pregona zagotoviti informacije, ki so potrebne za kazenski pregon v primeru kibernetskega napada. Zato VITO AG statistično analizira anonimno zbrane podatke in informacije, z namenom povečati varstvo podatkov in varnost podatkov našega podjetja ter zagotoviti optimalno raven varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki datotek dnevnika strežnika se shranijo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih zagotovi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

6. Naročanje na naše novice

Na spletni strani družbe VITO AG je uporabnikom dana možnost, da se naročijo na glasilo našega podjetja. V ta namen se vhodna maska ​​določa, kateri osebni podatki se prenašajo, in tudi, kdaj se glasilo naroči od upravljavca.

VITO AG svoje stranke in poslovne partnerje redno obvešča s pomočjo glasila o podjetju ponudbe. Novice podjetja lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prejme le, če (1) ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, veljaven elektronski naslov in (2) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, registri za pošiljanje novic. Potrditveno e-poštno sporočilo bo poslano na e-poštni naslov, ki ga je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prvič prijavljen za pošiljanje novic iz pravnih razlogov v postopku dvojnega dovoljenja. S to potrditveno e-poštojo se dokazuje, ali je lastnik e-poštnega naslova kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pooblaščen za prejemanje novic.

Med registracijo za glasilo shranjujemo tudi IP naslov računalniškega sistema, ki ga je dodelil ponudnik internetnih storitev (ISP) in ga uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporablja ob registraciji, pa tudi datum in čas registracije. Zbiranje teh podatkov je potrebno za poznejšo razumevanje (možne) zlorabe e-poštnega naslova posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zato služi pravnemu varstvu upravljavca.

< p> Osebni podatki, zbrani kot del registracije za glasilo, bodo uporabljeni le za pošiljanje naše novice. Poleg tega se lahko naročniki na glasilo obveščajo po elektronski pošti, če je to potrebno za delovanje novice ali zadevno registracijo, saj bi to lahko bilo v primeru sprememb ponudbe na novice, ali v primeru spremembe tehničnih okoliščin. Prenosa osebnih podatkov, ki jih bo zbrala storitev glasila, ne bo mogoče prenašati na tretje osebe. Naročnik na naše novice lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli prekine. Soglasje za shranjevanje osebnih podatkov, ki ga je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dal pošiljanje glasila, lahko kadar koli prekliče. Za preklic privolitve je v vsakem glasilu najdena ustrezna povezava. Možno je tudi, da se kadar koli odjavite iz glasila neposredno na spletni strani upravljavca ali da to sporočite upravljavcu na drug način.

7. Sledenje glasilom

Glasilo VITO AG vsebuje tako imenovane slikovne pike. Slikovni slikovni pik je miniaturna grafika, vdelana v takšna e-poštna sporočila, ki so poslana v obliki HTML, da omogočimo beleženje in analizo datotek dnevnika. To omogoča statistično analizo uspešnosti ali neuspeha spletnih marketinških kampanj. Na podlagi vgrajenega slikovnega piksela lahko VITO AG vidi, kdaj in kdaj je e-poštno sporočilo odprl posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in katere povezave v e-pošti so poklicali posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki.

Tako osebni Podatki, zbrani v slikovnih pikah, ki jih vsebujejo glasila, krmilnik shranijo in analizirajo, da se optimizira pošiljanje glasila in da se vsebina prihodnjih glasila še bolje prilagodi interesom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ti osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prekličejo ustrezno ločeno izjavo o soglasju, izdano s postopkom dvojnega dovoljenja. Po preklicu bo upravljavec izbrisal te osebne podatke. VITO AG samodejno obravnava umik od prejema glasila kot preklic.

8. Možnost stika prek spletne strani

Spletna stran podjetja VITO AG vsebuje informacije, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem, pa tudi neposredno komunikacijo z nami, ki vključuje tudi splošni naslov tako imenovanih elektronskih pošta (e-poštni naslov). Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kontaktira upravljavca po elektronski pošti ali prek kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih pošlje posameznik, na katere se nanašajo osebni podatki, samodejno shranijo. Takšni osebni podatki, ki jih prostovoljno pošlje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se hranijo z namenom obdelave ali vzpostavitve stika s posameznikom, na katerega se osebni podatki nanašajo. Ni prenos teh osebnih podatkov tretjim osebam.

9. Rutinsko brisanje in blokiranje osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov obdeluje in shranjuje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le za obdobje, ki je potrebno za dosego namena shranjevanja, ali kolikor to odobri Evropski zakonodajalec ali drugi zakonodajalci v zakonih ali drugih predpisih, za katere velja upravljavec.

Če namen skladiščenja ni uporaben ali če se izteče rok hrambe, ki ga predpiše evropski zakonodajalec ali drug pristojni zakonodajalec, osebne podatke so rutinsko blokirani ali izbrisani v skladu z zakonskimi zahtevami.

10. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,

 • a) Pravica do potrditve

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki mu jo dodeli Evropski zakonodajalec od upravljavca pridobi potrditev, ali se osebni podatki, ki se nanašajo nanj, obdelujejo ali ne. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico do potrditve, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega upravljavca.

 • b) Pravica dostopa < / h4>

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga je odobril evropski zakonodajalec, da od upravljavca kadar koli pridobi brezplačne podatke o njegovih osebnih podatkih, ki se hranijo, in kopijo teh podatkov. Poleg tega evropske direktive in predpisi posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, omogočajo dostop do naslednjih informacij:

  • namene obdelave;
  • kategorije zadevnih osebnih podatkov;
  • prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so bili osebni podatki razkriti ali bodo razkriti, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • kjer mogoče, predvideno obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni, ali, če ni mogoče, merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja;
  • obstoj pravice, da od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov podatki ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali ugovarjanje takšni obdelavi;
  • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
  • kjer osebni podatki se od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zbirajo, kakršne koli razpoložljive informacije o njihovem viru ;
  • obstoj samodejnega odločanja, vključno s profiliranjem iz člena 22 (1) in (4) GDPR, in vsaj v teh primerih smiselne informacije o logiki, kot je kakor tudi o pomenu in predvidenih posledicah takšne obdelave za posameznika , na katerega se nanašajo osebni podatki .

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do informacij, ali se osebni podatki prenesejo v tretjo državo oz. mednarodni organizaciji. V tem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico do dostopa, lahko kadar koli se obrnite na katerega koli zaposlenega upravljavca.

 • c) Pravica do popravka

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo podeli evropski zakonodajalec da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja pridobi popravek netočnih osebnih podatkov, ki zadevajo njega ali njo. Ob upoštevanju namenov obdelave ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do popolnih nepopolnih osebnih podatkov, tudi z zagotavljanjem dopolnilne izjave.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljaviti to pravico do popravka , se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega upravljavca.

 • d) Pravica do izbrisa (Pravica do pozabe)

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima evropski zakonodajalec pravico, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja pridobi izbris osebnih podatkov, ki jih zadevajo, in upravljavec je dolžan brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke, kadar velja eden od naslednjih razlogov. , dokler obdelava ni potrebna:

  • Osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani .
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, umakne soglasje, na katerem temelji obdelava a glede na točko (a) člena 6 (1) GDPR ali točke (a) člena 9 (2) GDPR in kadar ni druge pravne podlage za obdelavo.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi v skladu s členom 21 (1) GDPR in ni nobenih prevladujočih legitimnih razlogov za obdelavo ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi v skladu s členom 21 (2) GDPR.
  • Osebni podatki so bili nezakonito obdelani.
  • Osebni podatki morajo biti izbrisani zaradi skladnosti s pravno obveznostjo iz zakonodaje Unije ali držav članic, za katero velja upravljavec.
  • >
  • Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8 (1) GDPR.

  Če velja eden od zgoraj navedenih razlogov, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pa želi izbrisati osebne podatke, ki jih hrani VITO AG, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega upravljavca. Uslužbenec VITO AG nemudoma zagotovi, da se zahteva za izbris takoj izpolni.

  Kadar upravljavec objavi osebne podatke in je v skladu s členom 17 (1) dolžan izbrisati osebne podatke, upravljavec ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvedbe sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, da obvesti druge upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteval izbris takšnih upravljavcev, o kakršnih koli povezavah do kopije ali kopiranju ali podvajanju, tiste osebne podatke, če obdelava ni potrebna. Zaposleni v VITO AG bodo v posameznih primerih uredili potrebne ukrepe.

 • e) Pravica do omejitve obdelave

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico odobril evropski zakonodajalec, da od upravljavca pridobi omejitev obdelave, kadar velja eno od naslednjega:

  • Natančnost osebnih podatkov izpodbija posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov.
  • Obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe.
  • Upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva za določitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je nasprotoval obdelavi v skladu s členom 21 (1) GDPR, ki čaka na preverjanje ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad tistimi, na katere se nanašajo osebni podatki .

  Če je izpolnjen eden od zgoraj omenjenih pogojev, in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi zahtevati omejitev obdelave shranjenih osebnih podatkov. VITO AG lahko kadar koli stopi v stik s katerim koli zaposlenim v upravljavcu. Zaposleni v VITO AG bo uredil omejitev obdelave.

 • f) Pravica do prenosljivosti podatkov

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da mu podeli evropski zakonodajalec, do prejemanja osebnih podatkov, ki zadevajo njega, ki je bila dana krmilniku v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki. Ima pravico, da te podatke brez ovire pošlje drugemu upravljavcu od upravljavca, ki so mu bili posredovani osebni podatki, če obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) člena 6 (1) GDPR ali točke (a) člena 9 (2) GDPR ali na pogodbi v skladu s točko (b) člena 6 (1) GDPR, obdelava pa se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, dokler obdelava ni potrebna za izvajanje naloge, ki se opravlja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, dodeljenih upravljavcu.

  Poleg tega pri izvrševanju njegove pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 (1) GDPR ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se osebni podatki posredujejo neposredno od enega upravljavca do drugega, kadar je to tehnično izvedljivo in če to ne škoduje pravicam in svoboščinam drugih.

  < p> Za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki m ay kadar koli se obrnite na katerega koli zaposlenega v VITO AG.

 • g) Pravica do ugovora

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo podeli evropski zakonodajalec kadar koli nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, ki zadevajo njega, ki temeljijo na točki (e) ali (f) člena 6 (1) GDPR. To velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.

  VITO AG v primeru ugovora ne bo več obdeloval osebnih podatkov, razen če lahko dokažemo prepričljive zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki , ali za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

  Če VITO AG osebne podatke obdeluje za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadar koli nasprotovati. za obdelavo osebnih podatkov, ki zadevajo njega, za tako trženje. To velja za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje VITO AG v obdelavo za namene neposrednega trženja, VITO AG osebnih podatkov ne bo več obdeloval v te namene.

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico iz razlogov v zvezi s svojim posebnim položajem, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki jih zadeva VITO AG, za znanstvene ali zgodovinske raziskave ali za statistične namene v skladu s členom 89 (1) GDPR, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge, opravljene iz razlogov javnega interesa.

  Za uveljavljanje pravice do ugovora lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stopi v stik s katerim koli zaposlenim v podjetju VITO AG. Poleg tega je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v okviru uporabe storitev informacijske družbe in ne glede na Direktivo 2002/58 / ES svoboden, da uporablja svojo pravico do ugovora z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

 • >
 • h) Avtomatsko individualno odločanje, vključno s profiliranjem

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga odobri evropski zakonodajalec, da zanj ne velja odločitev, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi, vključno z profiliranje, ki povzroči pravne učinke nanj ali nanj ali podobno pomembno vpliva nanj, dokler odločitev (1) ni potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov ali (2) ne dovoljuje zakonodaja Unije ali države članice, za katero velja upravljavec, in tudi določa ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki, in zakonitih interesov, ali (3) ne temelji na izrecno soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  < p> Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov, ali (2) temelji na izrecnem soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, VITO AG izvajajo ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin in legitimnih interesov posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki, vsaj pravico do človekovega posredovanja upravljavca, da izrazi svoje stališče in izpodbija odločbo.

  < p> Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravice do avtomatiziranega posameznega odločanja, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega v VITO AG.

 • i ) Pravica do odvzema soglasja za varstvo podatkov

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da mu Evropski zakonodajalec kadar koli umakne soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljaviti pravico do umika soglasja, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega v VITO AG.

11. Varstvo podatkov za vloge in postopki prijave

Upravljavec podatkov zbira in obdeluje osebne podatke vlagateljev za namene obdelave prijavnega postopka. Obdelava se lahko izvede tudi v elektronski obliki. To velja zlasti, če prosilec upravljavcu predloži ustrezne prijavne dokumente po elektronski pošti ali prek spletnega obrazca na spletnem mestu. Če upravljavec podatkov sklene pogodbo o zaposlitvi s prosilcem, se predloženi podatki shranijo za namene obdelave delovnega razmerja v skladu z zakonskimi zahtevami. Če upravljavec s prosilcem ne sklene nobene pogodbe o zaposlitvi, se dokumenti vloge samodejno izbrišejo dva meseca po uradnem obvestilu o odločbi o zavrnitvi, pod pogojem, da izbrisu ne nasprotujejo nobeni drugi zakoniti interesi upravljavca. Drugi legitimni interes v zvezi s tem je, na primer, dokazno breme v postopku po Zakonu o splošnem enakem obravnavanju (AGG).

12. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Facebooka

Na tem spletnem mestu je upravljavec integriral komponente podjetja Facebook. Facebook je socialno omrežje.

Socialno omrežje je prostor za družabna srečanja na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom običajno omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Socialno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali internetni skupnosti omogoči posredovanje osebnih ali poslovnih informacij. Facebook uporabnikom družbenih omrežij omogoča, da vključijo ustvarjanje zasebnih profilov, naložijo fotografije in omrežijo prek prošenj prijateljev.

Družba, ki posluje pri Facebooku, je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Združene države. Če oseba živi zunaj Združenih držav Amerike ali Kanade, je upravljavec Facebook Ireland Ltd., Trg Grand Canal 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Z vsakim klicem do enega od na posameznih straneh tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec in v katerega je integrirana Facebook komponenta (Facebook vtičniki), se spletni brskalnik v informacijski tehnologiji posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozove, da prenese zaslon ustreznega Facebook komponenta iz Facebooka preko Facebook komponente. Pregled vseh Facebook vtičnikov je dostopen pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Med tem tehničnim postopkom se Facebook seznani s tem, katero točno podstranišče je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno prijavljen na Facebooku, Facebooku Z vsakim klicem na naše spletno mesto posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odkrije, katero posamezno podstrani naše spletne strani je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal. Te informacije se zbirajo prek Facebook komponente in so povezane z ustreznim Facebook računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne enega od Facebookovih gumbov, integriranih v našo spletno stran, npr. ali če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pošlje komentar, se Facebook te podatke ujema z osebnim Facebook uporabnikovim računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in shrani osebne podatke.

Facebook vedno preko Facebook komponente prejme podatke o obisk posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, na našem spletnem mestu, kadar se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času klica na našo spletno stran istočasno prijavi na Facebook. To se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne Facebook komponento ali ne. Če takšen prenos informacij na Facebook za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni zaželen, lahko to prepreči tako, da se odjavi s svojega Facebook računa pred vpoklicom na naše spletno mesto.

Podatki varnostna smernica, ki jo je objavil Facebook in je na voljo na https://facebook.com/about/privacy/, vsebuje informacije o zbiranju, obdelavi in ​​uporabi osebnih podatkov s strani Facebooka. Poleg tega je tam razloženo, katere možnosti nastavitve ponuja Facebook za zaščito zasebnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega so na voljo različne možnosti konfiguracije, ki omogočajo odpravo prenosa podatkov na Facebook. Te aplikacije lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporablja za odpravo prenosa podatkov na Facebook.

13. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi storitve Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

Na tem spletnem mestu je upravljavec integriral komponento Google Analytics (s funkcijo anonimizatorja). Google Analytics je storitev spletne analitike. Spletna analitika je zbiranje, zbiranje in analiza podatkov o obnašanju obiskovalcev spletnih strani. Služba za spletno analizo med drugim zbira podatke o spletnem mestu, s katerega je prišla oseba (tako imenovani napotitvalec), katere podstrani so bile obiskane ali kako pogosto in v kakšnem obdobju si je bila podstran prikazana. Spletna analitika se uporablja predvsem za optimizacijo spletnega mesta in za izvedbo analize stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

Upravljavec komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain Ogled, CA 94043-1351, Združene države Amerike.

Za spletno analitiko prek storitve Google Analytics krmilnik uporablja aplikacijo & quot; _gat. _anonymizeIp ". S to aplikacijo je Google zmanjšal IP-naslov internetne povezave posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in anonimiziran pri dostopu do naših spletnih strani iz države članice Evropske unije ali druge države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. >

Namen komponente Google Analytics je analizirati promet na našem spletnem mestu. Google uporablja zbrane podatke in informacije, med drugim za oceno uporabe našega spletnega mesta in za zagotavljanje spletnih poročil, ki prikazujejo dejavnosti na naših spletnih mestih, in za zagotavljanje drugih storitev v zvezi z uporabo našega spletnega mesta za nas.

Google Analytics namesti piškotek v sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Opredelitev piškotkov je razložena zgoraj. Google je z nastavitvijo piškotka omogočil analizo uporabe naše spletne strani. Z vsakim klicem na eno od posameznih strani te spletne strani, ki jo upravlja upravljavec in v katero je vgrajena komponenta Google Analytics, bo internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno posredoval podatke prek Komponenta Google Analytics za spletno oglaševanje in poravnavo provizij Googlu. Med tem tehničnim postopkom podjetje Google pridobi znanje o osebnih podatkih, kot je IP naslov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki med drugim služi Googlu, da razume izvor obiskovalcev in klikov ter nato ustvari poravnavo provizij. < / p>

Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, kot so čas dostopa, lokacija, iz katere je bil opravljen dostop, in pogostost obiskov našega spletnega mesta, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Z vsakim obiskom naše spletne strani se takšni osebni podatki, vključno z naslovom IP dostopa do interneta, ki ga uporablja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posredujejo Googlu v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke Google hrani v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane v tehničnem postopku, posreduje tretjim osebam.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko, kot je navedeno zgoraj, kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek našega spletnega mesta z ustrezno prilagoditvijo uporabljenega spletnega brskalnika in s tem trajno zavrne nastavitev piškotkov. Takšna prilagoditev uporabljenemu internetnemu brskalniku prepreči tudi, da bi Google Analytics nastavil piškotek v sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega se piškotki, ki jih Google Analytics že uporablja, lahko kadar koli izbrišejo prek spletnega brskalnika ali drugih programskih programov.

Poleg tega lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje zbiranju podatkov, ki so ustvaril Google Analytics, ki je povezan z uporabo tega spletnega mesta, pa tudi Googleovo obdelavo teh podatkov in možnost, da se prepreči kakršno koli takšno. V ta namen mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prenesti dodatek brskalnika pod povezavo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout in ga namestiti. Ta dodatek za brskalnik sporoča Google Analytics prek JavaScript, da se podatki in informacije o obiskih spletnih strani ne smejo posredovati v Google Analytics. Namestitev dodatkov v brskalniku Google ugovarja. Če je sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pozneje izbrisan, oblikovan ali na novo nameščen, mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, znova namestiti dodatke brskalnika, da onemogoči Google Analytics. Če je dodatek brskalnika odstranil posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali katera koli druga oseba, ki jo je mogoče pripisati njihovemu področju pristojnosti, ali je onemogočen, je možno izvesti ponovno namestitev ali ponovno aktiviranje dodatkov brskalnika.

< p> Nadaljnje informacije in ustrezne Googlove določbe o varstvu podatkov so na voljo v https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/ in pod www.google.com/analytics/terms/us.html . Google Analytics je dodatno pojasnjen v spodnji povezavi https://www.google.com/analytics/.

15. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Instagrama

Na tem spletnem mestu je upravljavec vgradil komponente storitve Instagram. Instagram je storitev, ki se lahko šteje za avdiovizualno platformo, ki uporabnikom omogoča skupno rabo fotografij in videoposnetkov ter razširjanje takšnih podatkov v drugih družbenih omrežjih.

Družba, ki jo ponuja Instagram, je operativna družba Instagram LLC, 1 Hacker Way, stavba 14 prvega nadstropja, Menlo Park, Kalifornija, ZDRUŽENE DRŽAVE.

Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja upravljavec in na katero je bila vgrajena komponenta Instagram (gumb Insta), je internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozvan k prenosu zaslona ustrezne Instagram komponente Instagrama. Med tem tehničnim postopkom se Instagram seznani s tem, katero podstrani našega spletnega mesta je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno prijavljen na Instagramu, Instagram zazna Z vsakim klicem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na našo spletno stran in za celotno obdobje njihovega bivanja na kateri koli strani, ki je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal določeno podstrani naše spletne strani. Te informacije se zbirajo prek komponente Instagram in so povezane z ustreznim Instagram računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne enega od Instagram gumbov, integriranega na našem spletnem mestu, se Instagram te podatke ujema z osebnim Instagram uporabnikovim računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in shrani osebne podatke.

Instagram informacije prejema prek Instagrama komponenta, ki jo je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal našo spletno stran pod pogojem, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času klica na naše spletno mesto prijavljen na Instagramu. To se zgodi ne glede na to, ali oseba klikne gumb Instagram ali ne. Če tak prenos podatkov na Instagram za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni zaželen, lahko to prepreči tako, da se odjavi s svojega računa na Instagramu pred klicem na naše spletno mesto.

Nadaljnje informacije in veljavne določbe o varstvu podatkov Instagrama lahko najdete pod https://help.instagram.com/155833707900388 in https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Twitterja

Na tem spletnem mestu je upravljavec integriral komponente Twitterja. Twitter je večjezična in javno dostopna storitev mikroblogov, na kateri lahko uporabniki objavljajo in širijo tako imenovane „tvite“, npr. Kratka sporočila, ki so omejena na 280 znakov. Ta kratka sporočila so na voljo vsem, tudi tistim, ki niso prijavljeni na Twitter. Tvitovi so prikazani tudi tako imenovanim spremljevalcem posameznega uporabnika. Spremljevalci so drugi uporabniki Twitterja, ki spremljajo tvitove uporabnika. Poleg tega lahko Twitter nagovarjate široko občinstvo prek hashtagov, povezav ali retweetov.

Družba Twitter je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDRUŽENE DRŽAVE .

Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja upravljavec in na katero je integrirana Twitter komponenta (gumb Twitter), je internetni brskalnik informacijske tehnologije sistem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bo samodejno pozvan, da naloži prikaz ustrezne vsebine Twitterja. Nadaljnje informacije o gumbih Twitter so na voljo pod https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Med tem tehničnim postopkom Twitter pridobi znanje o tem, kakšno podstrani našega spletnega mesta je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Namen integracije komponente Twitter je ponovna prenosa vsebine tega spletnega mesta, da bi lahko naši uporabniki predstavili to spletno stran v digitalni svet in povečali število obiskovalcev.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zabeležen hkrati na Twitterju Twitter z vsakim klicem na našo spletno stran odkrije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in za celoten čas njihovega bivanja na našem spletnem mestu, katero podstran naše internetne strani je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal. Te informacije se zbirajo prek komponente Twitter in so povezane z ustreznim računom Twitter posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne enega od Twitterjevih gumbov, integriranega na našem spletnem mestu, potem Twitter te podatke dodeli osebnemu uporabniškemu računu Twitterja osebe, na katero se nanašajo osebni podatki, in shrani osebne podatke.

Twitter informacije prejema prek Twitterja komponenta, ki jo je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal našo spletno stran, pod pogojem, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob klicu na naše spletno mesto prijavljen na Twitter. To se zgodi ne glede na to, ali oseba klikne na Twitter komponento ali ne. Če tak prenos informacij na Twitter ni zaželen za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko to prepreči tako, da se odjavi iz svojega Twitter računa, preden se opravi vpoklic na naše spletno mesto.

Ustrezno Do Twitter-jevih določb o varstvu podatkov lahko dostopate pod https://twitter.com/privacy?lang=sl.

YouTube, ki upravlja, je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 , ZDRUŽENE DRŽAVE. YouTube, LLC je podružnica podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDRUŽENE DRŽAVE.

Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja krmilnik in v katerega je bila vgrajena komponenta YouTube (video YouTube), je internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozvan, da prenese zaslon ustrezne komponente YouTube. Nadaljnje informacije o YouTubu so na voljo na https://www.youtube.com/yt/about/en/. Med tem tehničnim postopkom YouTube in Google spoznata, katero posamezno podstrani našega spletnega mesta je obiskal posameznik, na katero se nanašajo osebni podatki.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prijavljen v YouTube, YouTube prepozna z vsakim klic na podstran, ki vsebuje YouTube videoposnetek, katero podstran strani našega spletnega mesta je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Te podatke zbirajo YouTube in Google in jih dodelijo ustreznemu računu za YouTube posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

YouTube in Google bodo informacije prejemali prek komponente YouTube, ki je posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki je v času klica na našo spletno stran prijavljen na YouTube; to se zgodi ne glede na to, ali oseba klikne videoposnetek v YouTubu ali ne. Če takšen prenos teh informacij na YouTube in Google za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni zaželen, je njegovo preprečevanje mogoče preprečiti, če se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odjavi iz svojega lastnega računa za YouTube, preden opravi klic na naše spletno mesto.

YouTubove določbe o varstvu podatkov, ki so na voljo na https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/, zagotavljajo informacije o zbiranju, obdelavi in ​​uporabi osebnih podatkov s strani YouTube in Google.

20. Način plačila: Določbe o varstvu podatkov o uporabi PayPal kot plačilnega procesorja

Na tem spletnem mestu ima upravljavec vgrajene komponente PayPal. PayPal je spletni ponudnik plačilnih storitev. Plačila se obdelujejo prek tako imenovanih računov PayPal, ki predstavljajo virtualne zasebne ali poslovne račune. PayPal lahko obdeluje tudi virtualna plačila s kreditnimi karticami, kadar uporabnik nima računa PayPal. Račun PayPal se upravlja prek e-poštnega naslova, zato klasičnih številk računov ni. PayPal omogoča sprožitev spletnih plačil tretjim osebam ali prejemanje plačil. PayPal tudi sprejema funkcije skrbnika in ponuja storitve zaščite kupcev.

Evropsko podjetje za upravljanje PayPal je PayPal (Evropa) S.à.rl & amp; Cie. SCA, Boulevard Royal 22-24, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izbere "PayPal"; kot možnost plačila v spletni trgovini med postopkom naročanja samodejno pošljemo podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, PayPal. Z izbiro te možnosti plačila posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, soglaša s prenosom osebnih podatkov, potrebnih za obdelavo plačil.

Osebni podatki, ki se pošljejo PayPalu, so običajno ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, IP naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona ali drugi podatki, potrebni za obdelavo plačil. Obdelava kupne pogodbe zahteva tudi take osebne podatke, ki so v povezavi z ustreznim naročilom.

Posredovanje podatkov je namenjeno obdelavi plačil in preprečevanju goljufij. Upravljavec bo osebne podatke prenesel na PayPal, zlasti če je za prenos upravičen interes. Osebne podatke, ki si jih izmenja PayPal in upravljavec za obdelavo podatkov, bo PayPal posredoval gospodarskim kreditnim agencijam. Ta prenos je namenjen preverjanju identitete in kreditne sposobnosti.

PayPal bo osebne podatke po potrebi posredoval podružnicam in ponudnikom storitev ali podizvajalcem, če je to potrebno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali za podatke obdelana v zaporedju.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prekliče soglasje za ravnanje z osebnimi podatki od PayPala. Preklic ne vpliva na osebne podatke, ki jih je treba obdelati, uporabljati ali posredovati v skladu s (pogodbeno) obdelavo plačil.

Veljavne določbe PayPal o varstvu podatkov je mogoče najti pod https: // www .paypal.com / nas / webapps / mpp / ua / zasebnost-polna.

21. Pravna podlaga za obdelavo

Čl. 6 (1) lit. GDPR služi kot pravna podlaga za postopke obdelave, za katere pridobimo soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot je to na primer, kadar so postopki obdelave potrebni za dobavo blaga ali za opravljanje katere koli druge storitve, je obdelava na podlagi člena 6 (1) lit. b GDPR. Enako velja za takšne postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primeru poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. Ali je za naše podjetje zakonska obveznost, po kateri se zahteva obdelava osebnih podatkov, na primer za izpolnitev davčnih obveznosti, obdelava temelji na čl. 6 (1) lit. c GDPR. V redkih primerih je obdelava osebnih podatkov morda potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Tako bi bilo na primer, če bi se obiskovalec v našem podjetju poškodoval, njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge pomembne podatke pa bi morali posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Potem bi obdelava temeljila na čl. 6 (1) lit. d GDPR. Končno lahko postopki obdelave temeljijo na členu 6 (1). f GDPR. Ta pravna podlaga se uporablja za postopke obdelave, ki niso zajeti v nobenem od zgoraj navedenih pravnih razlogov, če je obdelava potrebna zaradi legitimnih interesov, ki jih zasleduje naše podjetje ali tretja oseba, razen če takšni interesi prevladajo nad interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahteva varstvo osebnih podatkov. Takšni postopki obdelave so še posebej dovoljeni, ker jih je izrecno omenil evropski zakonodajalec. Menil je, da se lahko domneva upravičen interes, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odjemalec upravljavca (uvodna izjava 47, kazen 2 GDPR).

22. Upravičeni interesi, ki jih zasleduje upravljavec ali tretja oseba

Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na osvetljenem členu 6 (1). f GDPR je naš legitimni interes, da poslujemo v dobrobit vseh zaposlenih in delničarjev.

23. Obdobje, za katero se bodo osebni podatki shranili

Merila, ki se uporabljajo za določitev obdobja hrambe osebnih podatkov, je ustrezno zakonsko obdobje hrambe. Po poteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, dokler niso več potrebni za izpolnitev pogodbe ali za začetek pogodbe.

24. Nudenje osebnih podatkov kot zakonska ali pogodbena zahteva; Zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe; Obveznost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da posreduje osebne podatke; možne posledice neupoštevanja takih podatkov

Pojasnjujemo, da je posredovanje osebnih podatkov delno zahtevano z zakonom (npr. davčni predpisi) ali pa lahko izhajajo tudi iz pogodbenih določb (npr. podatkov o pogodbenem partnerju). Včasih je morda treba skleniti pogodbo, da nam posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, ki jih moramo naknadno obdelati. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nam je na primer dolžan posredovati osebne podatke, ko naše podjetje z njim podpiše pogodbo. Neupoštevanje osebnih podatkov bi imelo za posledico, da pogodbe z osebo, na katero se nanašajo osebni podatki, ni bilo mogoče skleniti. Preden osebne podatke posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se mora posameznik obrniti na katerega koli zaposlenega. Zaposleni posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pojasni, ali je za sklenitev pogodbe potrebno posredovanje osebnih podatkov ali je potrebno za sklenitev pogodbe, ali obstaja obveznost posredovanja osebnih podatkov in posledice neuvedbe osebnih podatkov podatkov.

25. Obstoj avtomatiziranega odločanja

Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo samodejnega odločanja ali profiliranja.


Kontaktirajte nas

Če imate vprašanja, povratne informacije ali ideje, ki jih želite deliti, nam pošljite sporočilo ali nas pokličite:

+386-31-780-739

VITO - SI
Krška vas, Slovenija

#vitofilter